Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Dla maturzystów

Wersja do wydrukuSend by email
Tags: 

Oto garść najważniejszych informacji dla uczniów, którzy zmagać się będą niedługo z maturą oraz wszystkich tych, którzy chcą coś o niej wiedzieć.


Charakterystykę matury w formule od 2015 roku znajdziecie na stronie https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

Wymagania na maturze są zgodne z tzw. podstawą programową obowiązującą dla każdego przedmiotu, którą odszukać możecie  tutaj: https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/podstawa-programowa

Powinniście też przeanalizować informatory, zawierające kryteria oceny https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory

Opublikowano już harmonogram terminów egzaminów w roku 2019, a dostępny jest on na stronie CKE: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Na stronach OKE możecie obejrzeć materiały filmowe o maturze: http://www.okekrakow.tv/

Oto komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowań: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20P.pdf

A tu znajdziecie komunikat o przyborach w 2019: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

o egzaminie z informatyki: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

Wstępną deklarację maturzysta musi złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 30 września klasy trzeciej, a tzw. ostateczną- do 7 lutego tego samego roku szkolnego. Wraz z deklaracją uczeń przedkłada opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (np. o dysortografii, dyskalkulii)- jeśli taką posiada.

Informację o sposobie organizacji matury  w 2019 znajdziesz tu: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20EM%20Informacja%20o%20egz.%20mat..pdf

Informacja o duplikatach i wymianie dokumentów znajduje się tu: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20090115134806212

Terminy ważne dla ucznióww klas maturalnych: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy_dla_uczniow_klas_maturalnych_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf


Informacje o maturze sprzed 2015 roku znajdziecie na stronie https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/

Absolwent nie musi składać deklaracji wstępnej.

Obowiązuje odpłatność za maturę dla absolwentów, którzy zdają ten sam egzamin po raz trzeci lub nie zgłosili się ponownie na egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego. Dotyczy to każdego typu egzaminu (ustny- pisemny, obowiązkowy- dodatkowy). Absolwenci, którzy spełniają te kryteria zobowiązani będą uiścić opłatę w wysokości 50 zł za każdy egzamin w terminie od 01.01 do 07.02.2019 r. Numer konta bankowego podany będzie na stronie OKE 01.01.2019 r. Więcej informacji:http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja_o_op%B3atach_za_egzamin_maturalny_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf

Wniosek o wgląd do pracy wypełnia się elektronicznie: https://www.oke.krakow.pl/wniosek_o_wglad/

Lista załączników i instrukcji dostępna jest na stronie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111