Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Informacja dla kandydatów spoza Polski

Wersja do wydrukuSend by email

Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kandydatów- obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do VIII LO

 

  • Czy uczenie się w VIII LO jest odpłatne?

Nie. Szkoła państwowa jest bezpłatna. Uczeń musi jednak sam kupić podręczniki do nauki dla siebie.

Szkoła nie sprzedaje podręczników- należy je kupić w księgarni. Lista podręczników dla konkretnej klasy dostępna jest na stronie szkoły w zakładce "Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018"- należy tam odszukać swoją klasę. W przypadku starszych klas- można kupić tańsze, używane podręczniki od uczniów starszych już w czerwcu (przed końcem roku szkolnego).

  • Jaki jest termin dostarczenia dokumentów?

Kandydaci zza granicy powinni dostarczyć wymagane dokumenty do końca czerwca- po uzyskaniu świadectw w szkole niższego szczebla w swoim kraju (np. w przypadku Ukraińców- po 9 klasie). Obcokrajowcy nie mogą wziąć udziału w rekrutacji elektronicznej (dla uczniów z Lublina i okolic). 30.06. 2017 r. opublikowane zostaną listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia, a publikacja list przyjętych uczniów nastąpi 07.07.2017 r.

  • Jakie dokumenty dostarczyć?

Kandydat powinien dostarczyć:

     oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

     3 zdjęcia legitymacyjne

     dokumentację medyczną (w tym kartę szczepień)

     aktualną wizę (ksero)

     ksero dokumentów rodziców

     tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski

     upoważnienie dla opiekuna prawnego (ewentualnie).

Gdy będzie w szkole- powinien wypełnić ankietę, w której dokona wyboru języka obcego.

       Jaką klasę może wybrać?

Każdą, którą mamy w ofercie i w której mamy wolne miejsca. Patrz: "proponowane klasy pierwsze".

  • Jakiego języka obcego może się uczyć?

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych:

1) języka angielskiego,

2) wybranego spośród: języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Drugi język nie jest zależny od klasy.

Obcokrajowcy muszą znać dość dobrze język polski, w którym odbywa się nauczanie w szkołach polskich (najlepiej na poziomie certyfikatu B2). Sama nauka języka polskiego (w formie lektoratu) dla obcokrajowców odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych- za zgodą organu prowadzącego szkołę.

  • Jakie są możliwości wyżywienia i zakwaterowania?

Liceum nie ma stołówki ani bursy. Blisko szkoły znajdują się jednak dwie bursy:

1. Bursa Nr 5 przy ul. Pogodnej http://bursa5.lublin.eu

2. Bursa Nr 8 przy ul. Słowiczej  http://zsb.lublin.pl

Pytania proszę kierować bezpośrednio do tych placówek. Rekrutacja do bursy odbywa się wcześniej niż do liceum (zwykle w czerwcu) i ma charakter elektroniczny. Rejestracji można dokonać elektronicznie (wypełniając uważnie wszystkie załączniki) lub bezpośrednio w bursie. W przypadku ucznia niepełnoletniego- dokumenty składają rodzice lub opiekun prawny (z upoważnieniem do wszystkich czynności)- zwykle na początku lipca (w tym roku do 05.07.2017 r.). Potrzebne też będzie potwierdzenie, że kandydat do bursy jest uczniem konkretnej szkoły. Na stronach www burs zamieszczone zostaną aktualne harmonogramy rekrutacji na każdy rok.

W ubiegłym roku opłata wynosiła 70 zł za czesne (za miesiąc) oraz 11 zł za wyżywienie (za dzień/ 3 posiłki).

Opłaty wynikają z przepisów:

     Uchwała Rady Miasta Lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=254182

     Rozporządzenia MEN z 12 maja 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111090631

Należy też pamiętać o ubezpieczeniu i dostępie do opieki zdrowotnej.

Pomocą mogą być też informacje dostępne na niektórych portalach, np. http://www.migrant.info.pl/Informacje_wa%C5%BCne_dla_cudzoziemc%C3%B3w.html

a także na witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcow/informacja-o-ksztalceniu-cudzoziemcow-w-polskim-systemie-oswiaty.html

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/karta-polaka