Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Informacja dla kandydatów spoza Polski

Wersja do wydrukuSend by email

Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kandydatów- obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do VIII LO

 

  • Czy uczenie się w VIII LO jest odpłatne?

Nie. Szkoła państwowa jest bezpłatna. Uczeń musi jednak kupić podręczniki do nauki dla siebie.

Szkoła nie sprzedaje podręczników- należy je kupić w księgarni. Lista podręczników dla konkretnej klasy dostępna będzie na stronie szkoły w zakładce "Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018"- należy tam odszukać swoją klasę.

  • Jaki jest termin dostarczenia dokumentów?

Kandydaci zza granicy powinni dostarczyć wymagane dokumenty do końca czerwca- po uzyskaniu świadectw w szkole niższego szczebla w swoim kraju (np. w przypadku Ukraińców- po 9 klasie). Obcokrajowcy nie mogą wziąć udziału w rekrutacji elektronicznej (dla uczniów z Lublina i okolic. 15 lipca 2016 r.) opublikowane zostaną listy przyjętych uczniów.

  • Jakie dokumenty dostarczyć?

Kandydat powinien dostarczyć:

     oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

     3 zdjęcia legitymacyjne

     dokumentację medyczną ( w tym kartę szczpień)

     aktualną wizę (ksero)

     ksero dokumentów rodziców

     tłumaczenie dokumentów na język polski

     upoważnienie dla opiekuna prawnego (ewentualnie).

Gdy będzie w szkole- powinien wypełnić ankietę, w której dokona wyboru języka obcego. Jaką klasę może wybrać? Każdą, którą mamy w ofercie. Patrz: "proponowane klasy pierwsze".

  • Jakiego języka obcego może się uczyć?

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych:

1) języka angielskiego,

2) wybranego spośród: języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Drugi język nie jest zależny od klasy.

Obcokrajowcy muszą znać dość dobrze język polski, w którym odbywa się nauczanie w szkołach polskich (najlepiej na poziomie certyfikatu B2). Sama nauka języka polskiego (w formie lektoratu) dla obcokrajowców odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych- za zgodą organu prowadzącego szkołę.

  • Jakie są możliwości wyżywienia i zakwaterowania?

Liceum nie ma stołówki ani bursy. Blisko szkoły znajdują się jednak dwie bursy:

1. Bursa Nr 5 przy ul. Pogodnej http://bursa5.lublin.eu

2. Bursa Nr 8 przy ul. Słowiczej  http://zsb.lublin.pl

Pytania proszę kierować bezpośrednio do tych placówek. Rekrutacja do bursy odbywa się wcześniej niż do liceum (zwykle w czerwcu) i ma charakter elektroniczny. Rejestracji można dokonać elektronicznie (wypełniając uważnie wszystkie załączniki) lub bezpośrednio w bursie. W przypadku ucznia niepełnoletniego- dokumenty składają rodzice lub opiekun prawny (z upoważnieniem do wszystkich czynności)- zwykle na początku lipca. Potrzebne też bęzie potwierdzenie, że kandydat do bursy jest uczniem konkretnej szkoł. Na stronach www burs zamieszczone zostaną aktualne harmonogramy rekrutacji na każdy rok.

W ubiegłym roku opłata wynosiła 70 zł za czesne (za miesiąc) oraz 11 zł za wyżywienie (za dzień/ 3 posiłki).

Opłaty wynikają z przepisów:

     Uchwała Rady Miasta Lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=254182

     Rozporządzenia MEN z 12 maja 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111090631

Należy też pamiętać o ubezpieczeniu i dostępie do opieki zdrowotnej.

Pomocą mogą być też informacje dostępne na niektórych portalach, np. http://www.migrant.info.pl/Informacje_wa%C5%BCne_dla_cudzoziemc%C3%B3w.html

a także na witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcow/informacja-o-ksztalceniu-cudzoziemcow-w-polskim-systemie-oswiaty.html

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/karta-polaka