Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Wersja do wydrukuSend by email

KLASA IA

MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA I PROGRAMOWANIEM

Rozszerzenia:

 • historia
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne)
 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • elementy programowania

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe i pożarnictwo, prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Elementy programowania realizowane są w formie przedmiotu uzupełniającego, według specjalnie napisanego programu nauczania.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa objęta jest patronatem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • historia

 

KLASA IB

HUMANISTYCZNA Z WIEDZĄ O FILMIE I TEATRZE

Rozszerzenia:

 • język polski
 • historia

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filmowa (w tym: montaż filmowy, grafika komputerowa)
 • edukacja teatralna (w tym: elementy aktorstwa)
 • przyroda

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteki Szkolnej”.

• Edukacja teatralna realizowana jest w ramach przedmiotu uzupełniającego i wzbogacona jest o aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową.

• Ofertę tej klasy wzbogacają przedmioty o charakterze praktycznym związanym z mediami i technologią informacyjną, tj. montaż filmowy, grafika komputerowa.

• Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie nocnego maratonu filmowego, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.

• Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.

• Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne, spektakle teatralne.

• Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • informatyka

 

KLASA IC

BIOLOGICZNA Z KOSMETOLOGIĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • kosmetologia (w tym: kształtowanie przestrzeni, florystyka, chemia w kosmetologii)
 • dietetyka z ziołolecznictwem (w tym: ratownictwo medyczne)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.

• Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno- chemicznej, wzbogaconej o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. kosmetologia i dietetyka, chemia w kosmetologii, prowadzonych według specjalnie napisanych programów.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.

• Nowe programy dotyczą też przedmiotów: florystyka i kształtowanie przestrzeni, atrakcyjnych dla osób ze zmysłem estetycznym i nastawionych na praktyczne działania.

• Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.

• Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.

• Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, kosmetologii, dietetyki, objęta także patronatem Wydziału Chemii UMCS.

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

 

KLASA I D

MUNDUROWA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka, public relations)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe , bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych. Dlatego wzbogacona jest o public relations, bo we wskazanych zawodach niezbędna jest umiejętność nawiązania relacji społecznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

 Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

KLASA IE

PSYCHOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język polski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii (w tym: sztuka użytkowa)
 • dziennikarstwo i psychologia mediów ( w tym: reklama wizualna)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie zaś rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu według specjalnie opracowanego programu.

• Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.

• Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.

• Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.

• Pomocne w przyszłej pracy pedagoga będą też wprowadzone do tej klasy zajęcia sztuki użytkowej, służące ćwiczeniom estetycznym i manualnym.

• Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet. Zajęcia te wzbogacone są o elementy reklamy wizualnej.

• Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.

• Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, biologii, dziennikarstwa, politologii.

• Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

 

KLASA IF

PRZYRODNICZA Z TURYSTYKĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • turystyka (w tym: kształtowanie przestrzeni)
 • angielski w turystyce
 • historia i społeczeństwo

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych geografów, biologów, osób profesjonalnie zajmujących się turystyką, w tym- zagraniczną.

• Wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas nauki przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z turystyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: turystyka, turystyka i rekreacja, geografia, biologia, ochrona środowiska i wiele innych.

• Przedmioty uzupełniające realizowane są w oparciu o specjalnie napisane programy. Ich celem jest łączenie teorii z praktyką, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

• Przedmioty prowadzone są w sposób praktyczny, aby jak najwięcej czasu poświęcić na zdobywanie doświadczenia.

• Planowane są w tej klasie wycieczki, rajdy, obozy, wyjścia przedmiotowe, zwiedzanie okolicy bliskiej i dalekiej.

• Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się podróżowaniem po świecie. Prelekcje wzbogacone o pokazy zdjęć i filmów przybliżają uczniom świat.

• Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych związanych z turystyką, które rozwijają ich zainteresowania

• Zajęcia z turystyki i kształtowania przestrzeni skłaniać mają m.in. do odkrywania piękna natury, ale i architektury, ciekawej przeszłości regionu.

• Angielski w turystyce poszerza znajomość języka angielskiego o terminologię związaną z szeroko pojmowaną turystyką przydatną podczas zagranicznych wyjazdów.

• Klasa wspierana jest przez kadrę naukową uczelni, z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy, tj. UMCS, KUL, UP, WSPiA, WSEI.

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • j.angielski