Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Regulamin konkursu

Wersja do wydrukuSend by email

REGULAMIN

WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO

 

 

1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
      w Lublinie,

2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki matematyki.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

4. Konkurs rozgrywany jest w  jednej kategorii. Wszyscy chętni uczniowie, będą rozwiązywali jednakowe zadania.

5. Treści zadań będą publikowane na stronie szkoły (w odpowiedniej zakładce) w piątki

                                                    15 września 2017 r.

                                                    22 września 2017 r.

                                                    29 września 2017 r.

                                                     6 października 2017 r.

                                                   13 października 2017 r.

                                                   20 października  2017 r.

                                                     3 listopada 2017 r.

                                                   10 listopada 2017 r.

                                                   17 listopada 2017 r.

                                                   24 listopada 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania extra zestawów, których prawidłowe rozwiązania będą uwzględniane w ogólnej punktacji.

5. Każdy zestaw będzie punktowany od 0 d 5 pkt. Łącznie z 10 zestawów można zdobyć 50 punktów.

6. Za podanie tylko odpowiedzi, bez uzasadnienia, uczestnik otrzyma 1 punkt.

7. Nagrodami w konkursie będą oceny cząstkowe wystawione po zakończeniu konkursu z wagą 4, według schematu:

50 pkt – 45 pkt – ocena celująca

44 pkt – 40 pkt – ocena bardzo dobra

39 pkt – 30 pkt – ocena dobra

29 pkt – 20 pkt – ocena dostateczna

19 pkt – 10 pkt – ocena dopuszczająca

8. Jednakowe rozwiązania zadań, oraz rozwiązania niesamodzielne nie będą brane pod uwagę.

9. Rozwiązania należy wysyłać na podany adres matematyka@lo8.lublin.pl nie później niż w najbliższy  poniedziałek po publikacji zadań. Każda praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer w dzienniku.

10. Przykładowe rozwiązania poszczególnych zestawów będą publikowane tydzień po opublikowaniu treści zadań.

11. Ilość uzyskanych punktów będzie publikowana na stronie szkoły. Publikowane informacje będą zawierały klasę, numer w dzienniku i ilość zdobytych punktów.

12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w określonych wyżej terminach min 3 zestawów odpowiedzi.

 

 

 

13. Za przesłanie w wyżej określonych terminach wszystkich zestawów odpowiedzi (10) uczeń otrzyma premię w wysokości 5 pkt.

 

14.  Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Organizatora. Odwołania nie będą uwzględniane.

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.