Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Regulamin rekrutacji 2017

Wersja do wydrukuSend by email
Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019
 
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60);

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);

  3. Zarządzenie Nr 11/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Rekrutacja do klas pierwszych VIII LO będzie  odbywała się poprzez stronę elektronicznego naboru  - link.