Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zasady rekrutacji

Wersja do wydrukuSend by email
Tags: 

Nabór do klas pierwszych VIII LO odbywa się poprzez stronę elektronicznej rekrutacji

 --- Elektroniczna rekrutacja ---

Łącznie możesz uzyskać 200 punktów:

100 punktów za egzamin gimnazjalny - pomnóż wyniki z każdej części: j. polskiego, j. obcego, matematyki, historii, przyrody przez 0,2.

80 punktów za świadectwo

- dodaj punkty z czterech przedmiotów na świadectwie według zasady:

  • celujący - 18 pkt.
  • bardzo dobry - 17 pkt.
  • dobry - 14 pkt.
  • dostateczny - 8 pkt.
  • dopuszczający - 2 pkt.

Punktowane przedmioty:

  • język polski,
  • matematyka,

oraz dla poszczególnych klas:

1 A - geografia, historia

1 B - historia, informatyka

1 C - biologia, język angielski

1 D - geografia, język angielski

1 E - biologia, język obcy

1 F - biologia, język angielski

 

20 punktów za inne osiągnięcia - dodaj do tego punkty za:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu

- aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub

- udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.