Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zebrania z rodzicami 2016/2017

Wersja do wydrukuSend by email

Zebrania z rodzicami harmonogram

w roku szkolnym 2016/2017

13 września 2016r.(wtorek)

Rodzice uczniów klas 1:

16:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, Prezentacja „Matura 2017”, informacja na temat dziennika elektronicznego, następnie spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania).Wybór delegatów na posiedzenie RR

Rodzice uczniów klas II :

17:00- - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Prezentacja „Matura 2017”, informacja na temat dziennika elektronicznego’

Rodzice uczniów klas III:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego, Prezentacja „Matura 2017”, informacja na temat dziennika elektronicznego’

18:00 - spotkanie z wychowawcami (temat j.w.)

 

18 października 2016r. (wtorek)

16.30 – spotkanie rodziców z pedagogiem w sali gimnastycznej

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17:30 – konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

6 grudnia 2016r. (wtorek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach oc. niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

12 stycznia 2017r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I sem.
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej z dnia 11.01.2017 r.

 28 marca 2017r. (wtorek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Koniec kwietnia

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla klas 3

23 maja 2017r. (wtorek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas1 i 2,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami