Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zebrania z rodzicami 2018/2019

Wersja do wydrukuSend by email

Zebrania z rodzicami harmonogram

w roku szkolnym 2018/2019

13 września 2018 r.(czwartek)

Rodzice uczniów klas 1:

16:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, Prezentacja „Matura 2019”, informacja na temat dziennika elektronicznego, następnie spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie RR.

Rodzice uczniów klas II :

17:00- - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Prezentacja „Matura 2019”, informacja na temat dziennika elektronicznego.

Rodzice uczniów klas III:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego. Prezentacja „Matura 2019”, informacja na temat dziennika elektronicznego.

18:00 - spotkanie z wychowawcami (temat j.w.)

 

25 października 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17:30 – konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

12 grudnia 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach oc. niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

24 stycznia 2019 r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I sem.
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 3 kwietnia 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas III.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Koniec kwietnia

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla klas III

22 maja 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami