Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zadanie konkursowe 9

Zadanie konkursowe 9

 

Naśladując idee Lewisa Carrola wyobraźmy sobie, że królik wykopał w Ziemi na wylot prostoliniowy tunel o długości 1000 km. Ile metrów pod powierzchnią Ziemi znajduje się najgłębszy punkt tego tunelu ?

Rozwiązanie

 

 

zadanie konkursowe 8

Zadanie konkursowe 8

Pięć wysp można połączyć w jeden zwarty układ (tak, by z każdej wyspy można było przedostać się na każdą inną wyspę, pięcioma mostami na dziesięć różnych sposobów). Oto schematy tych połączeń:

To był wstęp - teraz właściwe zadanie:

Mamy sześć wysp. Należy połączyć je w jeden zwarty układ za pomocą siedmiu mostów, i to tylko w taki sposób, by w układzie z trzech wysp wiodły po trzy mosty, z dwu wysp – po dwa mosty i z jednej wyspy – jeden most.

Ile jest możliwych takich układów (różnych sposobów połączenia) sześciu wysp i jak wyglądają te schematy?

 

Rozwiązanie

Układów mostów, zgodnych z warunkami zadania i różnych jest trzynaście. Oto ich schematy:

Targi umiejętności

   Od kilku lat uczniowie Ósemki uczestniczą w Targach Umiejętności organizowanych   w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych na ulicy Sulisławickiej.Ta ciekawa forma promocji  skierowana do uczniów szkół średnich i mieszkańców dzielnicy pozwala w aktywny sposób zapoznać się z różnorodną ofertą szkoły, bogatym wyposażeniem pracowni i niezwykle miłą atmosferą w niej panującą. W tym roku w targach umiejętności (24 października 2017) uczestniczyli uczniowie klasy Ic - biologicznej pod opieką wychowawczyni A. Kojtych.

Zadanie konkursowe 7

Zadanie konkursowe 7

 

Znajdź taką parę liczb (x,y) spełniającą równanie: (3x –y - 22)(x – 2y + 6)=0

Rozwiązanie

Wystarczy każdy z czynników porównać do zera i rozwiązać układ dwóch równań liniowych
3x – y – 22=0 oraz x-2y +6 =0. Po rozwiązaniu otrzymujemy x=10, y=8.

Odpowiedź (10,8)

DKMS - Lubelska Komórkomania

Akcja "KOMÓRKOMANIA" w VIII LO w Lublinie. Zarejestrowaliśmy 26 potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.Serdeczne podziękowania dla nich za taki piękny gest i dla wolontariuszek z IIIe, które zorganizowały akcję.

Ubezpieczenie uczniów - rok szkolny 2017/2018

Uczniowie naszej szkoły są ubezpieczeni w firmie InterRisk (składka 42 zł), a suma ubezpieczenia wynosi 16 000zł.

Nr polisy 045904

Ze wszystkimi sprawami (nawet bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia) proszę kontaktować się z Panem Wojciechem Lasotą (tel. 697837010).

 

warunki ogólne

Zadanie konkursowe 6

Zadanie konkursowe nr 6

Żony panów Józefa Babackiego, Józefa Cabackiego i Józefa Dabackiego noszą (niekoniecznie w tym porządku) imiona Barbara, Celina i Danuta. Każde z tych małżeństw ma syna – i chłopcy noszą imiona Bolesław, Czesław i Dobiesław.

Pan Dabacki nie jest mężem Danuty ani ojcem Czesława.

Pani Barbara nie jest żoną pana Cabackiego ani matką Bolesława.

Jeśli ojcem Bolesława jest pan Cabacki lub pan Dabacki, wówczas pani Danuta jest matką Dobiesława.

Jeśli Pani Danuta jest żoną pana Cabackiego, wówczas pani Celina na pewno nie jest matką Bolesława.

Jak brzmią pełne imiona i nazwiska wszystkich członków rodzin?

Rozwiązanie

Rodzina Babackich: mąż Józef, żona Danuta i syn Bolesław.

Rodzina Cabackich: mąż Józef, żona Celina i syn Czesław.

Rodzina Dabackich: mąż Józef, żona Barbara i syn Dobiesław.

Przykładowe rozwiązania uczniów:

Strony