Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Spotkanie autorskie z Kamilem Cywką

   17 listopada 2017 uczniowie klas: 2b humanistycznej oraz 1e i 2e dziennikarskich wzięli udział w spotkaniu autorskim z panem Kamilem Cywką, autorem książki Bękart i absolwentem VIII LO. Usłyszeli ciekawą opowieść o procesie powstawania książki, rozwoju warsztatu literackiego, barwnym życiu dzielnicy Bronowice z lat 90-tych oraz własnej, trudnej drodze życiowej autora, która była inspiracją do powstania powieści. Padło wiele mądrych , wzruszających i zabawnych zdań, bardzo szczerych i bezpo- średnich. Spotkanie odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zadanie konkursowe 10

Zadanie konkursowe 10

Paweł zainwestował 20 000 zł w akcje firm A i B. Po roku wartość akcji firmy A spadła o 10%, a wartość akcji firmy B wzrosła o 15%. Inwestycja Pawła po tych zmianach była warta 22 000 zł. Ile pieniędzy ulokował Paweł w akcjach firmy A?

Rozwiązanie

Oznaczmy:

x - kwota pieniędzy zainwestowana w akcje firmy A

y - kwota pieniędzy zainwestowana w akcje firmy B

Wobec tego:

x+y=20000

0,9x+1,15y=22000

Rozwiązując powyższy układ otrzymujemy, że Paweł w akcje firmy A zainwestował 4000 zł.

Zadanie dodatkowe 1

Zadanie dodatkowe 1

Oto odejmowanie, z którego czytelne zachowały się tylko trzy cyfry: wszystkie pozostałe zaznaczone są znakiem „x”.

Wiadomo, że w tym odejmowaniu nie występują dwie jednakowe cyfry o ani razu nie występuje zero.

Jak wyglądało całe odejmowanie?

_ 9xx

   x4x

   xx1

Uwaga: zadanie to ma dwa różne prawidłowe rozwiązania.

 

Rozwiązanie

_927                                                                     _927

  346                                                                       546

  581                                                                       381

 

Zadanie konkursowe 9

Zadanie konkursowe 9

 

Naśladując idee Lewisa Carrola wyobraźmy sobie, że królik wykopał w Ziemi na wylot prostoliniowy tunel o długości 1000 km. Ile metrów pod powierzchnią Ziemi znajduje się najgłębszy punkt tego tunelu ?

Rozwiązanie

 

 

zadanie konkursowe 8

Zadanie konkursowe 8

Pięć wysp można połączyć w jeden zwarty układ (tak, by z każdej wyspy można było przedostać się na każdą inną wyspę, pięcioma mostami na dziesięć różnych sposobów). Oto schematy tych połączeń:

To był wstęp - teraz właściwe zadanie:

Mamy sześć wysp. Należy połączyć je w jeden zwarty układ za pomocą siedmiu mostów, i to tylko w taki sposób, by w układzie z trzech wysp wiodły po trzy mosty, z dwu wysp – po dwa mosty i z jednej wyspy – jeden most.

Ile jest możliwych takich układów (różnych sposobów połączenia) sześciu wysp i jak wyglądają te schematy?

 

Rozwiązanie

Układów mostów, zgodnych z warunkami zadania i różnych jest trzynaście. Oto ich schematy:

Targi umiejętności

   Od kilku lat uczniowie Ósemki uczestniczą w Targach Umiejętności organizowanych   w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych na ulicy Sulisławickiej.Ta ciekawa forma promocji  skierowana do uczniów szkół średnich i mieszkańców dzielnicy pozwala w aktywny sposób zapoznać się z różnorodną ofertą szkoły, bogatym wyposażeniem pracowni i niezwykle miłą atmosferą w niej panującą. W tym roku w targach umiejętności (24 października 2017) uczestniczyli uczniowie klasy Ic - biologicznej pod opieką wychowawczyni A. Kojtych.

Strony