Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zadanie konkursowe 7

Zadanie konkursowe 7

 

Znajdź taką parę liczb (x,y) spełniającą równanie: (3x –y - 22)(x – 2y + 6)=0

Rozwiązanie

Wystarczy każdy z czynników porównać do zera i rozwiązać układ dwóch równań liniowych
3x – y – 22=0 oraz x-2y +6 =0. Po rozwiązaniu otrzymujemy x=10, y=8.

Odpowiedź (10,8)

DKMS - Lubelska Komórkomania

Akcja "KOMÓRKOMANIA" w VIII LO w Lublinie. Zarejestrowaliśmy 26 potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.Serdeczne podziękowania dla nich za taki piękny gest i dla wolontariuszek z IIIe, które zorganizowały akcję.

Ubezpieczenie uczniów - rok szkolny 2017/2018

Uczniowie naszej szkoły są ubezpieczeni w firmie InterRisk (składka 42 zł), a suma ubezpieczenia wynosi 16 000zł.

Nr polisy 045904

Ze wszystkimi sprawami (nawet bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia) proszę kontaktować się z Panem Wojciechem Lasotą (tel. 697837010).

 

warunki ogólne

Zadanie konkursowe 6

Zadanie konkursowe nr 6

Żony panów Józefa Babackiego, Józefa Cabackiego i Józefa Dabackiego noszą (niekoniecznie w tym porządku) imiona Barbara, Celina i Danuta. Każde z tych małżeństw ma syna – i chłopcy noszą imiona Bolesław, Czesław i Dobiesław.

Pan Dabacki nie jest mężem Danuty ani ojcem Czesława.

Pani Barbara nie jest żoną pana Cabackiego ani matką Bolesława.

Jeśli ojcem Bolesława jest pan Cabacki lub pan Dabacki, wówczas pani Danuta jest matką Dobiesława.

Jeśli Pani Danuta jest żoną pana Cabackiego, wówczas pani Celina na pewno nie jest matką Bolesława.

Jak brzmią pełne imiona i nazwiska wszystkich członków rodzin?

Rozwiązanie

Rodzina Babackich: mąż Józef, żona Danuta i syn Bolesław.

Rodzina Cabackich: mąż Józef, żona Celina i syn Czesław.

Rodzina Dabackich: mąż Józef, żona Barbara i syn Dobiesław.

Przykładowe rozwiązania uczniów:

Ślubowanie klas pierwszych 2017

ŚLUBOWANIE KLAS I

 

 

         13 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet społeczności VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie podczas ceremonii ślubowania.

         Uroczystość swoją obecnością uświetnili ksiądz Bielak oraz rodzice naszych uczniów.

         Po rocie ślubowania klasy mundurowe zaprezentowały w pokazie elementy musztry oraz samoobrony.

         Część artystyczna uroczystości wpisała się w obchody 700lecia Lublina. Opowiedziano legendy związane z miastem, dla których ilustracją była bogata prezentacja multimedialna. Na zakończenie, wspólnie odśpiewano piosenkę Bohdana Łazuki i Piotra Szczepanika „Ja z Lublina, Ty z Lublina”.

         Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, w których odbyła się część integrująca zespoły klasowe.

Zadanie konkursowe 5

Zadanie konkursowe 5

 

Jest legenda, że bramin, który wynalazł szachy, zażądał od króla perskiego tyle pszenicy, aby mógł pokryć całą szachownicę zaczynając od jednego ziarna na pierwszym polu, kładąc dwa ziarna na sąsiednim i zawsze na następnym dwa razy więcej, niż na poprzednim polu, aż do ostatniego. Okazało się, że nie tylko spichrze szacha perskiego, ale wszystkie spichrze na świecie nie mają razem tyle pszenicy. Napisz wzór na liczbę określającą, ile ziaren pszenicy zażądał bramin. Liczba ta jest 20- cyfrowa.

 

rozwiązanie

Ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu geom. Mamy S64 = 264 – 1, co daje w przybliżeniu 0, 1837 pomnożone przez 1020.

Strony