Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Goście z Berlina

W „gorącym” majowym okresie gościliśmy uczniów i nauczycieli z Liebig- Schule, których odwiedziliśmy w marcu w Berlinie. Mimo kapryśnej pogody, zrealizowaliśmy dość bogaty program, dzięki dotacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz zaangażowaniu nauczycili z obu stron. Stronę polską reprezentowały: organizatorka- pani Bożenna Nader- nauczycielka języka niemieckiego oraz pani Dorota Wilczyńska- nauczycielka języka polskiego w VIII LO w Lublinie.

 

12 maja 2014

Lista lektur - klasa 3

Lista lektur- klasa 3

 

Pogrubienie- tekst w całości; podkreślenie*- tekst, którego nie można pominąć; F- film, T- teatr

 

Teksty literackie

 

Józef Czechowicz, wiersze [wybór]

Julian Przyboś Z Tatr

Jerzy Harasymowicz W górach

Witold Gombrowicz Ferdydurke*

Zebrania z rodzicami 2017/2018

Zebrania z rodzicami harmonogram

w roku szkolnym 2017/2018

14 września 2017 r.(czwartek)

Rodzice uczniów klas 1:

16:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, Prezentacja „Matura 2018”, informacja na temat dziennika elektronicznego, następnie spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie RR.

Rodzice uczniów klas II :

17:00- - spotkanie z Dyrektorem VIII LO, spotkanie z wychowawcami
 (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Prezentacja „Matura 2018”, informacja na temat dziennika elektronicznego.

Rodzice uczniów klas III:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem VIII LO (przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego. Prezentacja „Matura 2018”, informacja na temat dziennika elektronicznego.

18:00 - spotkanie z wychowawcami (temat j.w.)

 

19 października 2017 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17:30 – konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

14 grudnia 2017 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach oc. niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

18 stycznia 2018 r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I sem.
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 22 marca 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas III.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Koniec kwietnia

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla klas III

23 maja 2018 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami

 

Kalendarz roku szkolnego

 

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

 

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego           

04.09.2017 pon.

2.       

Ślubowanie klas I – Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017 pt.

3.       

Przerwa świąteczna

23.12-31.12.2017

4.       

Ferie zimowe

29.01 -09.02.2018

5.       

Wiosna Teatralna

21.03.2018 śr.

6.       

Początek II semestru

22.01.2018 pon.

7.       

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03- 03.04.2018

8.       

Koniec klas III

27.04.2018 pt.

9.       

Matury

4 maja 2018 j. polski p,/r

7 maja 2018 mat.p

8 maja –j.ang.p, j.ang.r.

egzaminy maturalne trwają do 24 maja 2018

pełna lista terminów 

10.   

Boże Ciało

31.05.2018

11.   

Koniec roku szkolnego

22.06.2018

12.   

Dni wolne

01.11.2017 śr.

11.11.2017 sob.

01.05.2018 wt.

03.05.2018 czw.

31.05.2018 czw.

13.   

Dni wolne zaproponowane przez szkołę

30.10.2017 pon.

31.10.2017 wt.

22.12.2017 pt.

02.05.2018 śr.

04.05.2018 j. polski p,r

07.05.2018 mat.p

08.05.2018 j.ang.p, j.ang.r.( dla uczniów kl.I i II)

01.06.2018 pt.

14.   

(Dni wolne od zajęć edukacyjnych)

 

23.03.2018 Wiosna Teatralna

 

15.  Wojewódzki Konkurs im. Zofii Nałkowskiej  6.12.2017

 

 

 

Przerwa konserwacyjna

Dnia 01-08-2014 strona została zaktualizowana do wersji 7.30 Drupala. Dokumenty, materiały i wpisy z zakładek: Aktualności, Galeria szkolna, Galeria filmowa, przeniesione do Archiwum do zakładki Rok szkolny 2013/2014. Wstępnie wszystko pracuje normalnie.

 

Czy lubisz VIII LO?

zdecydowanie tak
51% (250 głosów)
tak
19% (92 głosy)
zazwyczaj tak
6% (30 głosów)
nie mam zadania
8% (39 głosów)
nie
17% (82 głosy)
Razem głosów: 493

XVIII Konkurs Ekologiczny - zdjęcia

Strony