Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

WIOSNA TEATRALNA i DRZWI OTWARTE W VIII LO

20 marca 2015r. odbyła się w naszej szkole kolejna już Wiosna Teatralna.  W tym roku była ona nieco nietypowa, ponieważ połączona z Drzwiami Otwartymi VIII LO, więc nie można było narzekać na brak atrakcji. Na naszej teatralnej scenie jak zwykle zaprezentowali się utalentowani aktorzy i, a może przede wszystkim, kabareciarze, bawiąc publiczność do łez. Tradycyjnie też odbył się plebiscyt na najlepszego aktora i aktorkę Wiosny. W tym roku tryumfy święcili i odebrali nagrody z rąk Pani Dyrektor: Barbara Mazurkiewicz, Kamil Stochmal i Rafał Zieliński. 

Wyjazd wakacyjny w ramach projektu "Uczeń online"

To już ostatni rok projektu "Uczeń online" w naszej szkole. Na koniec projektu aż 9 uczniów zakwalifikowało się na darmowy obóz w lipcu do Jastrzębiej Góry. Szczęśliwi wybrańcy to uczniowie klasy 3d: Agnieszka Ciecieląg, Anna Płońska, Ola Dados, Gabrysia Kołodziejczyk, Weronika Listos, Kasia Kusy, Czarek Woś, Gabrysia Czaplińska i Asia Tomaszewska. Gratulujemy uczniom wyróżnienia i życzymy udanych wakacji:)

Konkurs Logiczny

Patryk Szostak i Szymon Stachura z klasy 2 B zakwalifikowali sie do II etapu Konkursu Logicznego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI-etap wojewódzki

10 marca 2015r. odbył się wojewódzki etap Olimpiady Solidarności. Wśród 50 najlepszych osób z całej Lubelszczyzny znalazły się również dwie nasze uczennice - Olga Kuhndt i Ewelina Kołodziejczyk z kl. 2e pod opieką dr Agnieszki Kuźmiuk. Gratulujemy.

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 23, 24, 25 marca 2015 r. odbędą się rekolekcje dla młodzieży VIII LO uczęszczającej na lekcje religii. W wymienionych dniach zajęcia lekcyjne będą odbywały się od godz 7:30 do 11:30  (7 jednostek lekcyjnych) według obowiązującego planu (lekcje będą skrócone). Msze Święte rekolekcyjne będą sie rozpoczynały o godz 12.

Dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii będą zorganizowane w tym czasie zajęcia (na terenie szkoły) sportowe, kólko informatyczne itp.

Tags: 

Polsko - niemiecka wymiana młodzieży

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie : "Polsko - niemiecka wymiana młodzieży". Posiadamy partnerską szkołę "Liebig - Schule" w Berlinie, z którą od 2013 roku realizujemy dwustronne projekty.

Realizacja tych projektów odbywa się dzięki wsparciu i dotacji finansowej PNWM.

Opis planowanych klas na rok szkolny 2015/2016

 

OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016

 

 KLASA IA

MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA I RATOWNICTWA

Rozszerzenia:

 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne)
 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • historia i społeczeństwo

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe i pożarnictwo, prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa objęta jest patronatem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

KLASA IB

ARTYSTYCZNO- FILMOWA Z ELEMENTAMI AKTORSTWA

Rozszerzenia:

 • język polski
 • historia

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy aktorstwa
 • edukacja filmowa (w tym: montaż filmowy, grafika komputerowa)
 • przyroda

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteka Szkolna” oraz aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową.

• Ofertę tej klasy wzbogacają przedmioty o charakterze praktycznym związanym z mediami i technologią informacyjną, tj. montaż filmowy, grafika komputerowa.

• Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie nocnego maratonu filmowego, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.

• Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.

• Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne, spektakle teatralne.

• Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

 

KLASA IC

BIOLOGICZNA Z KOSMETOLOGIĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • kosmetologia (w tym: kształtowanie przestrzeni, florystyka)
 • dietetyka z ziołolecznictwem (w tym: ratownictwo medyczne)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.

• Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno- chemicznej, wzbogaconej o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. kosmetologia i dietetyka, prowadzonych według specjalnie napisanych programów.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.

• Nowe programy dotyczą też przedmiotów: florystyka i kształtowanie przestrzeni, atrakcyjnych dla osób ze zmysłem estetycznym i nastawionych na praktyczne działania.

• Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.

• Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.

• Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, kosmetologii, dietetyki, objęta także patronatem Wydziału Chemii UMCS.

 

KLASA I D

MUNDUROWA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe , bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

KLASA IE

PSYCHOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język polski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii (w tym: sztuka użytkowa)
 • dziennikarstwo i psychologia mediów
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie zaś rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu według specjalnie opracowanego programu.

• Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.

• Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.

• Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.

• Pomocne w przyszłej pracy pedagoga będą też wprowadzone do tej klasy zajęcia sztuki użytkowej, służące ćwiczeniom estetycznym i manualnym.

• Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet.

• Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.

• Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, biologii, dziennikarstwa, politologii.

• Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

 

Strony