Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Opis planowanych klas na rok szkolny 2015/2016

 

OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016

 

 KLASA IA

MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA I RATOWNICTWA

Rozszerzenia:

 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne)
 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • historia i społeczeństwo

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe i pożarnictwo, prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa objęta jest patronatem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

KLASA IB

ARTYSTYCZNO- FILMOWA Z ELEMENTAMI AKTORSTWA

Rozszerzenia:

 • język polski
 • historia

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy aktorstwa
 • edukacja filmowa (w tym: montaż filmowy, grafika komputerowa)
 • przyroda

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteka Szkolna” oraz aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową.

• Ofertę tej klasy wzbogacają przedmioty o charakterze praktycznym związanym z mediami i technologią informacyjną, tj. montaż filmowy, grafika komputerowa.

• Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie nocnego maratonu filmowego, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.

• Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.

• Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne, spektakle teatralne.

• Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

 

KLASA IC

BIOLOGICZNA Z KOSMETOLOGIĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • kosmetologia (w tym: kształtowanie przestrzeni, florystyka)
 • dietetyka z ziołolecznictwem (w tym: ratownictwo medyczne)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.

• Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno- chemicznej, wzbogaconej o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. kosmetologia i dietetyka, prowadzonych według specjalnie napisanych programów.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.

• Nowe programy dotyczą też przedmiotów: florystyka i kształtowanie przestrzeni, atrakcyjnych dla osób ze zmysłem estetycznym i nastawionych na praktyczne działania.

• Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.

• Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.

• Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, kosmetologii, dietetyki, objęta także patronatem Wydziału Chemii UMCS.

 

KLASA I D

MUNDUROWA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe , bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

 

KLASA IE

PSYCHOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język polski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii (w tym: sztuka użytkowa)
 • dziennikarstwo i psychologia mediów
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie zaś rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu według specjalnie opracowanego programu.

• Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.

• Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.

• Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.

• Pomocne w przyszłej pracy pedagoga będą też wprowadzone do tej klasy zajęcia sztuki użytkowej, służące ćwiczeniom estetycznym i manualnym.

• Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet.

• Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.

• Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, biologii, dziennikarstwa, politologii.

• Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

 

Olimpiada Medialna - sukces Patrycji

Gratulujemy Patrycji Barszczewskiej z klasy 2b (humanistyczna z edukacją filmową) zakwalifikowania się z dobrymi wynikami do II etapu IV Olimpiady Medialnej. Powodzenia w dalszych zmaganiach!

Drzwi Otwarte VIII LO

W tym roku, 20 marca (piątek), w naszej szkole będzie zarówno kolejna Wiosna Teatralna, jak i Drzwi Otwarte VIII LO dla Gimnazjalistów, ich Rodziców i Opiekunów. Zapraszamy serdecznie już od godz. 9.00!!! Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy telefon do sekretariatu szkoły. Do zobaczenia!!!

Konkurs historyczny

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w czwartej już edycji szkolnego konkursu historycznego  - "Polacy w czasie II wojny światowej - żołnierze wyklęci".

Konkur odbędzie się 9 marca 2015 roku o godzinie 11.10 (5 godzina lekcyjna).

Zakres tematyczny:

1. Polskie Państwo Podziemne - przywódcy, struktura, działania.

2. Polskie podziemie zbrojne - ZWZ, AK, NSZ, dowódcy, najważniejsze akcje.

3. Akcja "Burza" i powstanie warszawskie.

Ogród benedyktyński - zielone patio

Miło nam poinformować, że projekt naszej szkoły "Ogród benedyktyński - zielone patio" otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. 

Święto Patronki Szkoły

Dnia 26 stycznia 2015r. odbyło się Święto Patronki naszej szkoły. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali sylwetkę Zofii Nałkowskiej. Uczennice klasy 3e przedstawiły inscenizację dramatu „Dom kobiet”. Uczniowie klas pierwszych obejrzeli prezentację o życiu i twórczości Nałkowskiej. Zaprezentowano również filmiki przedstawiające realia życia w dwudziestoleciu międzywojennym. Uczestnicy imprezy wzięli również udział w quizie wiedzy o Zofii Nałkowskiej.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015 - sukces Rafała

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Dnia 19 lutego 3 osobowa delegacja z naszej szkoły, w skład którj wchodzili uczniowie klasy 3 A (Dominika Ciborowska, Szymon Maruszak i Rafał Zieliński) uczesniczyła w konkursie "Dzień Bezpiecznego Konputera", który odbył sie w Zespole Szkół Energetycznych przy ulicy Dlugiej w Lublinie. Rafał zdobył II nagrodę w kategorii liceów - serdecznie mu gratulujemy. Uczniów przygotowywała pani Grażyna Sipta, natomiat opiekę podczas konkursu nad młodzieżą sprawował pan Adam Milcz,

Strony