Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Szkolny Kodeks TIK

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
w Lublinie

 

SZKOLNY KODEKS TIK

 

 1. Nie wykorzystuj danych z Internetu na zasadzie „kopiuj-wklej”
 2. Korzystaj z informacji zamieszczonych w sieci globalnej, przestrzegając praw autorskich, a zatem:
  1. przy cytowaniu informacji podaj jej źródło,
  2. gdy gromadzisz informacje w sieci korzystaj tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł,
  3. dane uzyskane z Internetu konfrontuj z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, materiały biblioteczne itp.).
 3. Zgłaszaj nadużycia w sieci
  1. oszustwa, nieprawidłowości i błędy – osobom odpowiedzialnym za ich usunięcie ze stron internetowych,
  2. przejawy rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu itp. – odpowiednim organom władzy,
  3. przejawy takich zachowań na forach internetowych zgłaszaj ich moderatorom i domagaj się ich wyeliminowania.
 4. Nie instaluj nielegalnego oprogramowania z niewiadomego źródła.
 5. Przejawy kradzieży zgłaszaj odpowiednim organom.
 6. Korzystając ze szkolnych pracowni komputerowych i komputerów w szkolnej bibliotece stosuj się do regulaminów oraz poleceń nauczyciela. Pamiętaj, używaj ich w celach edukacyjnych.
 7. Korzystając z portali internetowych w miejscach publicznych pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w sieci przestrzegając następujących zasad:
  1. korzystaj z trybu prywatnego,
  2. nie podawaj znajomym, nawet bliskim i zaufanym, haseł do kont,
  3. często zmieniaj hasła do swoich kont,
  4. nie udostępniaj w sieci swoich danych, zdjęć, poufnych informacji w sieci i pamiętaj, że wszystkie informacje, które udostępniamy mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób,
  5. nie wchodź na strony z hazardem, pornografią lub na strony nieznanych i dziwnych stowarzyszeń i organizacji,
  6. nie ściągaj z sieci plików niewiadomego pochodzenia,
  7. nie otwieraj plików przesłanych przez nieznane osoby, gdyż w ten sposób możesz spowodować wtargnięcie do systemu wirusa, który może np. pozbawić Cię Twoich danych, środków pieniężnych, przechwyci Twoje hasło itp.
 8. Dbaj o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły.
 9. Nie używaj telefonu komórkowego na lekcji (wycisz go lub wyłącz).

Inscenizacja z okazji Świat Bożego Narodzenia

W dniu 19 grudnia młodzież VIII liceum wystawiła sztukę przedstawiającą historię zbawienia, opowieść o upadku, o grzechu, o wcieleniu Syna Bożego. Inscenizacja miała na celu pokazać historię każdego człowieka do którego przychodzi Bóg ze swoją miłością. W sztuce wzięło udział 50 uczniów z klasy 1c, 1e, 2b, 2c, 2e, 3a, 3c, 3e.

Tags: 

Wykład prof. Jervisa

12 grudnia 2014 roku gościliśmy w szkole prof. Jervisa z wykładem na temat systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Pan  Profesor przedstawił młodzieży perspektywy studiowania na amerykańskich uniwersytetach. Wykład umożliwiła pani Marta Cichorzewska z American Corner w Lublinie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Joanna Nawrocka

Tags: 

Zielone patio

II ETAP OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Gratulujemy serdecznie Aleksandrze Jarudze i Adriannie Marzec z klasy 2b, które zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady Historycznej! Życzymy sukcesów w kolejnych etapach!!!

Karta szkolna

karta szkolna

logo banku

 

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów.

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie  ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego  identyfikatora.

 

Więcej informacji: bzwbk.pl/kartaszkolna

Zobacz również: prepaid.bzwbk.pl

e-mail: karta.szkolna@bzwbk.pl

telefon: 693 214 230

Oceń atmosferę naszej szkoły

przyjazna
43% (94 głosy)
ciepła
6% (13 głosów)
dobra
11% (24 głosy)
życzliwa
4% (9 głosów)
w duchu tolerancji
7% (15 głosów)
neutralna
6% (13 głosów)
mogłaby być lepsza
23% (50 głosów)
Razem głosów: 218

Strony