Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Ósemka i Liebig-Schule

Czy wiesz, że Twoje LO posiada szkołę partnerską w Berlinie, z którą organizuje różne  projekty dotyczące wymiany młodzieży?

Czy mówi Ci coś skrót PNWM? Jest to Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. To organizacja, która łączy młodzież z Polski i Niemiec  poprzez dotacje do różnych ciekawych spotkań i projektów po obu stronach granicy.

Autorzy treści

Strona szkoły w nowej odsłonie istnieje od lipca 2013 roku. Autorem struktury, grafiki oraz pierwszych treści jest administator strony, który stworzył ją od podstaw w systemie Drupal 7.0. Drupal  to CMS wydany na licencji GPL. Skrót CMS (Content Management System)  w luźnym tłumaczeniu to system zarządzania treścią.

Dodawaniem i aktualizowaniem treści na stronie zajmują się  nauczyciele. Zamieszczają najświeższe wiadomości i publikują zdjęcia.

Grafika jest autorstwa administratora, jednak w założeniu- to uczniowie będą wykonywali pewne jej elementy.

Logo szkoły wykonał obecny absolwent, Łukasz Staniak w 2002 roku. W 2004 roku szkoła otrzymała za nie główną nagrodę w konkursie ogólnopolskim- w kategorii logo szkoły. 

Regulamin

REGULAMIN

Wojewódzkiego Przeglądu Poezji

XVI Jesienne Debiuty Poetyckie

Listopad 2013

 

  1. Celem przeglądu jest:

a/ inspirowanie młodzieży do rozwijania talentu literackiego i  tworzenie warunków do aktywności twórczej,

b/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

Lista lektur- poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym obowiązują lektury z poziomu podstawowego oraz wskazane niżej:

 

Klasa II

 

Teksty literackie

Biblia- Księga Koheleta (fragm.)

Do Demeter

Horacy, wiersze [wybór]

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragm.)

Wincenty Kadłubek Kronika polska (fragm.)

Dante Alighieri Boska Komedia (fragm.)

Tomasz Morus Utopia (fragm.)

Statut

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

„ …Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować je w tym duchu. Szkoła nie jest instytucją autonomiczną i nadrzędną nad Narodem. Wyrasta z potrzeby Narodu, z jego ducha …”

                                                                                         (kard. Stefan Wyszyński)

 

 

Lektury klasa II

Klasa 2

 

Pogrubienie- tekst w całości; *- tekst, którego nie można pominąć;

F- film, T- teatr

 

Teksty literackie

 

Adam Mickiewicz Oda do młodości, Ballady [wybór, w tym Romantyczność], Sonety krymskie [wybór], Konrad Wallenrod (fragm.), wiersze

Reklama

Strony