Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Goście z Berlina

W „gorącym” majowym okresie gościliśmy uczniów i nauczycieli z Liebig- Schule, których odwiedziliśmy w marcu w Berlinie. Mimo kapryśnej pogody, zrealizowaliśmy dość bogaty program, dzięki dotacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz zaangażowaniu nauczycili z obu stron. Stronę polską reprezentowały: organizatorka- pani Bożenna Nader- nauczycielka języka niemieckiego oraz pani Dorota Wilczyńska- nauczycielka języka polskiego w VIII LO w Lublinie.

 

12 maja 2014

Lista lektur - klasa 3

Lista lektur- klasa 3

 

Pogrubienie- tekst w całości; podkreślenie*- tekst, którego nie można pominąć; F- film, T- teatr

 

Teksty literackie

 

Józef Czechowicz, wiersze [wybór]

Julian Przyboś Z Tatr

Jerzy Harasymowicz W górach

Witold Gombrowicz Ferdydurke*

Zebrania z rodzicami 2018/2019

Zebrania z rodzicami harmonogram

w roku szkolnym 2018/2019

13 września 2018 r.(czwartek)

1) Spotkanie z Dyrektorem VIII LO na sali gimnastycznej, Prezentacja „Matura 2019”, informacja na temat dziennika elektronicznego:

Rodzice uczniów klas I: godz. 16:30

Rodzice uczniów klas II : godz.17:00

Rodzice uczniów klas III: godz.17:30

2) Następnie spotkanie z wychowawcami
 klas w salach lekcyjnych (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie Rady Rodziców.

Zebrania wychowawców z rodzicami odbywają się w salach:

3a- s. 36

3b- s. 12

3c- s. 37

3d- s. 33

3e- s. 34

2a- s. 38

2b- s. 25

2c- s. 20

2d- s. 26

2e- s. 27

1b- s. 11

1c- s. 10

1d- s. 32

1e- s. 35

 

25 października 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17:30 – konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

12 grudnia 2018 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

24 stycznia 2019 r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I semestr, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 3 kwietnia 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas III.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Koniec kwietnia

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla klas III

22 maja 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

 

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego           

03.09.2018 pon.

2.       

Ślubowanie klas I – Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018 pt.

3.       

Przerwa świąteczna

24.12-31.12.2018

4.       

Ferie zimowe

11.02 -22.02.2019

5.       

Wiosna Teatralna

21.03.2019 czw.

6.       

Początek II semestru

28.01.2019 pon.

7.       

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04- 23.04.2019

8.       

Koniec zajęć dla klas III

26.04.2019 pt.

9.       

Matury

6 maja 2019 j. polski p/r

7 maja 2019 matematyka p

8 maja 2019 –j.angielski p/r

egzaminy maturalne trwają do 24 maja 2019

pełna lista terminów 

10.   

Boże Ciało

20.06.2019

11.   

Koniec roku szkolnego

21.06.2019

12.   

Dni wolne

01.11.2018 czw.

11.11.2018 niedz.

01.05.2019 śr.

03.05.2019 pt.

13.   

Dni wolne zaproponowane przez szkołę

02.11.2018 pt.

02-04.01.2019 śr.- pt.

06.05.2019 j. polski p,r

07.05.2019 mat.p

08.05.2019 j.ang.p,r. (dla uczniów kl.I i II)

14.   

(Dni wolne od zajęć edukacyjnych)

 

07.09.2018 pt.

festyn patriotyczny

21.03.2019 czw.

XXVI Wiosna Teatralna

 

15.  Wojewódzki Konkurs im. Zofii Nałkowskiej  06.12.2018 czw.

 

 

 

Przerwa konserwacyjna

Dnia 01-08-2014 strona została zaktualizowana do wersji 7.30 Drupala. Dokumenty, materiały i wpisy z zakładek: Aktualności, Galeria szkolna, Galeria filmowa, przeniesione do Archiwum do zakładki Rok szkolny 2013/2014. Wstępnie wszystko pracuje normalnie.

 

Czy lubisz VIII LO?

zdecydowanie tak
51% (250 głosów)
tak
19% (92 głosy)
zazwyczaj tak
6% (30 głosów)
nie mam zadania
8% (39 głosów)
nie
17% (82 głosy)
Razem głosów: 493

XVIII Konkurs Ekologiczny - zdjęcia

Strony