Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zestaw 8

Zestaw 8

 

Niech p będzie parzystą liczbą całkowitą, zaś n dowolną liczbą całkowitą.

Liczba  (p + 1 ) 2 + n ( p + 1)  jest zawsze :

A)    nieparzysta

B)    parzysta

C)    parzysta tylko wówczas, gdy n jest liczbą parzystą

D)    nieparzysta tylko wówczas, gdy n jest liczbą nieparzystą

E)     parzysta tylko wówczas, gdy n jest liczbą nieparzystą

 

Rozwiązanie

(p + 1)2 + n(p + 1) = (p + 1)(p + 1 + n)    Z warunków zadania p – liczba całkowita parzysta, więc p + 1 jest nieparzysta. Iloczyn liczby nieparzystej i liczby ( p + 1 + n ) jest liczbą parzystą, gdy n jest liczbą nieparzystą.

Odp E)

 

 

Stacje Kultury 2016

Ruszyło internetowe głosowanie!


                          Nasza szkoła po raz kolejny została nominowana do tytułu Stacja Kultury. Tytuł ten przyznawany jest szkołom wspierającym rozwój kulturalny uczniów. Jednym z elementów rywalizacji są wyniki internetowego głosowania, dlatego apelujemy o oddawanie głosów na VIII LO.
Każdy może raz dziennie oddać jeden głos pod adresem www.teatrikon.pl/animacja/stacjekultury/glosowanie.


Głosowanie trwa do 1 grudnia 2016r.

zestaw 7

W roku 2016 mój wiek wynosi m lat

Mam nadzieję, że będę żył jeszcze bardzo długo i szczęśliwie.

W którym roku będę 10 razy starszy, niż obecnie?

 

A ) 10 x 2016

B) 10 x m x 2016

C) 2016 + 10m

D) 2016 + 9m

E) 10 (2016 – m

Rozwiązanie

Niech:

r – rok, w którym będę 10 razy starszy, niż teraz,

więc:  r + m = 10 m   

Stąd  r = 9 m

 Odp. D)  2016 + 9 m

zadanie dodatkowe 2

zadanie dodatkowe 2

Na parkingu mającym 35 miejsc stoi 27 niebieskich samochodów, 15 opli i wszystkie miejsca dla samochodów są zajęte. Ile niebieskich opli stoi na tym parkingu?

rozwiązanie jednej z uczennic:

Na początku sporządzamy rysunek dzięki któremu zadanie będzie bardziej przejrzyste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = 27
B = 15
Zapisujemy sumę zbiorów:
A u B = 35
W skład tej sumy wchodzą wartości zbiory A, B i C (przy czym zbiór C jest zbiorem którego poszukujemy)
A u B = A + B - C
Podstawiamy teraz do powyższego wzoru:
35 = 27 + 15 - C
C = 42 - 35
C = 7 
Otrzymaliśmy ilość niebieskich opli. 

 

 

 

zestaw 6

Zestaw 6

 

 

Pewien człowiek urodził się w niedzielę 29 lutego. Po ilu latach będzie on obchodził po raz pierwszy urodziny także w niedzielę 29 lutego?

 

rozwiązanie

Następne urodziny w dniu 29 lutego wypadną za 306+3x365+60 = 1461 dni. Będzie to jednak inny dzień, niż niedziela, bo 1461:7= 208 + reszta 5 , czyli przez 6 kolejnych lat przestępnych 29 lutego wypadnie w inny dzień tygodnia, niż niedziela. Zatem dopiero w siódmym kolejnym roku przestępnym, czyli po 7x4=28 .

Odp. po 28 latach

 

Pielgrzymka maturzystów ciąg dalszy

Strony